NCCA

Tacaíochtaí Pleanála

Curaclam na Bunscoile Treoir bhreise maidir le pleanáil Uirlisí machnaimh Creat pleanála don súgradh

Curaclam na Bunscoile: Leagan Word

Ag éirí as éileamh ó mhúinteoirí rinneadh leagan Word a fhorbairt de na cuspóirí ábhair agus na scileanna le haghaidh gach ábhair. Cuireann an leagan Word ar chumas múinteoirí na cuspóirí ábhair agus na scileanna a chóipeáil agus a ghreamú ina dtempléid pleanála féin.

Teanga Oideachas Ealaíon Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta
Gaeilge T1
Gaeilge T2
English
Na hAmharcealaíona
Ceol
Drámaíocht
Stair
Tíreolaíocht
Eolaíocht
Matamaitic Corpoideachas Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
Matamaitic Corpoideachas Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte


divider line

Cabhair bhreise le pleanáil curaclaim: Treoirlínte le híoslódáil

Coiste idir-ghníomhaireachta a d'fhorbair na treoirlínte seo, coiste ar a bhfuil ionadiathe ón ROS, CNCM, ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus ón gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (Bunscoile). Ceapadh iad le freastal ar riachtanais na múinteoirí nuacháilithe (NQT) ach tá tacaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna go ginearálta iontu. Tá na teidil phleanála chéanna in úsáid sna treoirlínte agus san áis phleanála.

Treoirlínte: Pleanáil fhadtréimhseach

íomhá de na treoirlínte fadtréimhseacha

Treoirlínte: Pleanáil ghearrthréimhseach

íomhá de na treoirlínte gearrthéarmacha

Cuntas míosuil guidelines

image of cuntas míosúil guidelines

divider line

Uirlisí machnaimh

Féadtar an uirlis mhachnaimh a úsáid ag deireadh gach seachtaine (múinteoirí nuacháilithe) nó ag deireadh gach coicíse (múinteoirí eile). B'fhéidir go mbeadh fonn ort an machnamh comhlánaithe a iniamh le do chuntas míosúil.

 

image of sample short term plan image of sample short term plan
Machnamh Seachtainiúil (Múinteoirí Nuacháilithe) Machnamh Coicísiúil
divider line

Creat pleanála don súgradh

Comhlánaíonn an creat seo an plean gearrthéarmach. Tacaíonn sé leis an múinteoir an seomra ranga a eagrú agus acmhainní a chur ar fáil dó do shúgradh arna stiúradh ag na leanaí.

Aistear      
Creat pleanála don súgradh      
divider line
AR AIS GO BARR AN LEATHNAIGH TOSAIGH AG PLEANÁIL
divider line
NCCA, 24 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Éire. Teileafón: +353 1 661 7177, Facs: +353 1 661 7180, Rphost:info@ncca.ie
 
nasc le curaclam ar líne